-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

z dnia 30.03.2020 roku  

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr. 4/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w sprawie organizacji pracy w PEC Pułtusk Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronwirusa COVID-19 zmiany w organizacji pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.   wprowadzone Uchwałą Zarządu 2/2020 z dnia 23.03.2020 roku obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

 

Treść Uchwały Zarządu PEC Pułtusk Sp. z o.o. 4/2020 z dnia 30.03.2020r.

 

 

uchwala_nr_4-2020_zarzadu_pec_pultusk_sp._z_o.o._z_dnia_30.03.2020_roku.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

Zgodnie z Uchwałą nr. 2/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w sprawie organizacji pracy w PEC Pułtusk Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronwirusa COVID-19 wprowadza się zmiany w organizacji pracy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

 

- Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki. Wstęp mają tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki.

 

- Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych, lub inne pisma należy kierować do naszej Spółki tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty elektronicznej tj.: pec@pultusk.pl

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych odbiorców o zastosowanie tej formy komunikacji.

 

 

 

Ważne numery telefonów:

 

 • Biuro Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk

 

Sekretariat / Dyrektor  tel.(23)-692-31-47

 

e-mail: pec@pultusk.pl

 

 

 

 • Budynek Ciepłowni Miejskiej ul. Kolejowa 8, 06-100 Pułtusk

 

Wicedyrektor / Sprawy techniczne, awarie tel. (23) -692-03-59

 

e- mail: cieplowniapultusk@wp.pl

 

 

 

Wszelkie druki odnośnie warunków przyłączeniowych są  do pobrania bezpośrednio ze strony:

 

http://www.pec-pultusk.bip.org.pl/?tree=106,ZAŁĄCZNIKI

 

 

Nr konta bankowego : Bank PEKAO S.A. O/ Pułtusk     08 1240 5309 1111 0000 5044 9312

   

Treść Uchwały Zarządu PEC Pułtusk Sp. z o.o. 2/2020 z dnia 23.03.2020r.

uchwala_nr_2-2020_zarzadu_pec_pultusk_sp._z_o.o._z_dnia_23.03.2020_roku.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

ZARZĄDU PEC PUŁTUSK Sp. z o.o.

 

z dnia 31.03.2020 roku

działając na podstawie:

1. Art. 201 § 1 Kodeks Spółek Handlowych ( Dz.U.2019r. poz. 505 t. j.)

2.   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t. j)

3.   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 263 t. j)

4.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2014 r.  poz. 1632 t. j).

udostępniamy treść REGULAMINU PRACY Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich pracowników PEC Pułtusk Sp. z o.o. o:

 • możliwości zapoznania się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.,

 • o konieczności składania oświadczeń „o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o.”

Regulamin Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o. jest ogólnodostępny :

 • na stronie   internetowej: www.pec-pultusk.bip.org.pl

 • u Mistrzów i Brygadzistów na terenie Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Kolejowej 8

 • u kadrowej PEC Pułtusk Sp. z o.o. w biurze PEC Pułtusk przy ulicy Mickiewicza 36

Po zapoznaniu się z Regulaminem Prosimy o wypełnienie Oświadczenia o zapoznaniu   się z Regulaminem Pracy PEC Pułtusk Sp. z o.o. i złożenie u bezpośredniego przełożonego do 15 kwietnia b.r .

 

OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE TUTAJ => oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-_regulaminem_pracy_pec_pultusk_sp._z_o.o..doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-31 10:57:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-30 08:24:12
 • Liczba odsłon: 484
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 115291]

przewiń do góry