1. Kto może przyłączyć się do systemu ciepłowniczego?                                                                 Każda osoba prawna lub fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci ciepłowniczej oraz nieruchomości, z którą jest związany.

2. Jakie obiekty mogą być przyłączone do systemu ciepłowniczego ?

Do systemu ciepłowniczego mogą zostać przyłączone budynki mieszkalne jednorodzinne,

budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty przemysłowe, handlowe, usługowe i

użyteczności publicznej zlokalizowane w bezpośrednim zasięgu istniejących lub

projektowanych sieci ciepłowniczych.

3. Od czego zacząć, jeśli chcę przyłączyć obiekt?

Osoba zainteresowana przyłączeniem obiektu do systemu ciepłowniczego wypełnia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej”, dołącza plan

sytuacyjny z lokalizacją obiektu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do

korzystania z obiektu przyłączanego do sieci ciepłowniczej oraz nieruchomości z którą jest

związany. Dokumenty te składa w sekretariacie PEC Pułtusk przy ul. Mickiewicza 36.

Po rozpatrzeniu wniosku PEC Pułtusk wydaje Klientowi „Warunki przyłączenia do sieci

ciepłowniczej” i projekt „Umowy o przyłączenie” .

Warunki przyłączenia określają dane wyjściowe oraz wymagania techniczne umożliwiające

przystąpienie do prac projektowych. Warunki przyłączenia zazwyczaj odnoszą się do

szczegółów związanych z projektowaniem przyłącza i węzła cieplnego a niekiedy również

dotyczą rozbudowy odcinka sieci ciepłowniczej. Umowa o przyłączenie określa przede

wszystkim wzajemne zobowiązania stron dotyczące całokształtu przedsięwzięcia

inwestycyjnego związanego z wykonanie przyłączenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie klient zleca uprawnionemu specjaliście opracowanie

niezbędnych dokumentacji technicznych, które podlegają uzgodnieniu z PEC Pułtusk.

W tym celu Klient lub działająca w jego imieniu jednostka projektowa składa w sekretariacie

PEC Pułtusk dwa egzemplarze dokumentacji, z których jeden po uzgodnieniu jest zwracany

Klientowi, drugi pozostaje w archiwum PEC Pułtusk. Klient przekazuje egzemplarz

archiwalny bez prawa do wynagrodzenia. Za uzgadnianie dokumentacji PEC Pułtusk nie

pobiera wynagrodzenia.

Po uzgodnieniu dokumentacji Klient zleca budowę węzła cieplnego firmie posiadającej

uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót. W odbiorze końcowym powinien

uczestniczyć przedstawiciel PEC Pułtusk. Na dostawę ciepła do obiektu Klient „Zleca

dostawę ciepła” i zawiera „z PEC Pułtusk „Umowę sprzedaży ciepła”

Czynność ta kończy proces przyłączania.

4. Jaki jest Koszt przyłączenia?

Zasady finansowania i budowy przyłącza i węzła cieplnego jest ustalana w drodze negocjacji

i zależy w dużej mierze od odległości  przyłączanego obiektu od sieci ciepłowniczej, lokalizacji oraz wielkości mocy

zamawianej przez przyszłego odbiorcę. W każdym przypadku jest to uregulowane w Umowie o przyłączeniu.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" lub do pobrania w biurze ciepłowni przy ul.

Kolejowej 8. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-25 17:01:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 18:58:00
  • Liczba odsłon: 1793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141954]

przewiń do góry