OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

imię, nazwisko i adres wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp.  z o.o. Zachowuję sobie prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych.

 

 

 

………………….………………….

Podpis wnioskodawcy

Obowiązek Informacyjny RODO

o zapoznaniu się z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L119 z dnia 4.05.2016), dalej Rozporządzenie, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku (06-100), ul. Mickiewicza  36, zwana dalej Spółką, reprezentowana przez Zarząd Spółki.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Spółkę w celu niezbędnym do realizacji umowy i jej zadań statutowych i nie będą udostępniane innym podmiotom i instytucjom z wyjątkiem uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, z którymi Spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

 3. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te Pani/Pana dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub do realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki, o których mowa w pkt 3. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ze Spółką i wykonania przez nią oczekiwanych przez Panią/Pana zadań.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści przekazanych Spółce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do zażądania zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,

 • wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych je narusza,

 • skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporządzenia, środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Pani/Pana dane osobowe. 

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporządzenia.

 2. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie ich przekazywać, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Do pobrania:

klauzula_informacyjna_rodo__oswiadczenie_na_wyrazenie_zgody.docx

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-01 09:48:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-03 09:11:33
 • Liczba odsłon: 1005
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141941]

przewiń do góry