Szanowni Państwo,


 


 


Traktujemy Państwa dane osobowe ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), dlatego chcemy Państwa poinformować, że:


 


 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 2. Nasza siedziba znajduje się w Pułtusku (06-100) na ul. Mickiewicza 36.

   

 3. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych - dostępny pod adresem: iod.pec@pultusk.pl

  4)   Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane    przez  nas  w  celu  zawarcia  i  wykonania  umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub sprzedaży ciepła - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące na rzecz PEC usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 4. Podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub sprzedaży ciepła. Niepodanie ich uniemożliwi zawarcie niniejszych umów i tym samym współpracę z nami.

 5. Pani/Pana dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-01 09:42:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-01 09:43:42
 • Liczba odsłon: 969
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 141947]

przewiń do góry